Llywodraethwyr Ysgol

Mae gan lywodraethwyr ysgol gyfrifoldeb cyffredinol am yr ysgol ac o fewn y cyfrifoldebau penodol hynny i hyrwyddo safonau uchel o addysg a lles disgyblion.

Mae'r holl lywodraethwyr yn rhannu'r union bwerau ac amcanion, sef i ddiogelu ansawdd yr addysgu a'r dysgu a ddarperir gan y ffederasiwn; i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad y disgyblion a'r staff, ac i fod yn atebol i'r gymuned leol am effeithiolrwydd yr ysgol .

Llywodraethwyr Ffederasiwn Cwrt Henri, Ffairfach a Thalyllychau

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs D Evans

Additional Community Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mr H Pritchard

Community Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs C M Duncan

Community Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Ms H Pugh

Community Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

 

 

 

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs A Vaughan-Owen (acting)

Headteacher

12-Apr-21

 

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Cllr. M Charles

LA Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Cllr. J Davies

LA Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs S Collins

LA Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs D Williams

LA Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs H Rice

Parental Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Miss E Riley

Parental Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mr S Bird

Parental Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs L Thomas

Parental Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs I Denham

Parental Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs C Haggerty

Parental Representative

01-Apr-21

31-Mar-25

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs A James

Staff Representative

01-Apr-21

31-Mar-23

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs D Beynon

Staff Representative

01-Apr-21

31-Mar-23

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Mrs A Morgan

Teachers Representative

01-Apr-21

31-Mar-23

 

Cwrt H, Ffairf, Talley

Miss A Griffiths

Teachers Representative

01-Apr-21

31-Mar-23