Sian Davies - Pennaeth / Headteacher

Anwen O'Hara – Pennaeth Cynorthwyol Cwrt Henri / Assistant Headteacher

Alison Morgan – Pennaeth Cynorthwyol Ffairfach / Assistant Headteacher

Alana Walker – Pennaeth Cynorthwyol Talyllychau / Assistant Headteacher

 

Cwrt Henri

 

Anwen O'Hara – Athrawes dosbarth Tywi / Class teacher

Dylan Davies – Athrawes dosbarth Cothi/ Class teacher

Nerys Davies – Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Susan Childs – Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Geraint Williams – Gofalwr / Caretaker

Sonja Sandberg – Cogyddes / Cook

 

Ffairfach

 

Alison Morgan – Athrawes Cyfnod Sylfaen / Class teacher

Bronwen Walters – Athrawes blwyddyn 2, 3 a 4 / Class teacher

Carys Davies – Athrawes blwyddyn 4 a 5 / Class teacher

Ffion Jones – Athrawes blwyddyn 6 / Class teacher

Emma Rees - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Allison James - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Linda Lewis - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Elin Morse - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Tanya Jenkins - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Claire Thomas - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Yvonne Jones – Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Delyth Beynon – Gofalwraig a chogyddes / Caretaker and cook

Sharon Moses – Gofalwraig a chogyddes / Caretaker and cook

Suzanne Bradshaw – Cogyddes / Cook

Tanya Jenkins – Clwb ar ôl ysgol / After school club

Donna Davies – Clwb ar ôl ysgol / After school club

 

Talyllychau

 

Alana Walker - Athrawes Meithrin-Blwyddyn 2 / Nursery-Year 2 Teacher

Nick Gale – Athro Blwyddyn 3-6 / Year 3-6 teacher

Diana Roberts - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Lynda Davies - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Rebeca Davies - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Yvonne Jones - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Sian Lewis – Cogyddes / Cook

Susan Aston – Goruchwylydd amser cinio / Lunchtime supervisor

Joan Walsh - Goruchwylydd amser cinio / Lunchtime supervisor