Governors

Llywodraethwyr Ysgol

Mae gan lywodraethwyr ysgol gyfrifoldeb cyffredinol am yr ysgol ac o fewn y cyfrifoldebau penodol hynny i hyrwyddo safonau uchel o addysg a lles disgyblion.

Mae’r holl lywodraethwyr yn rhannu’r union bwerau ac amcanion, sef i ddiogelu ansawdd yr addysgu a’r dysgu a ddarperir gan y ffederasiwn; i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad y disgyblion a’r staff, ac i fod yn atebol i’r gymuned leol am effeithiolrwydd yr ysgol .

 Governors of Cwrt Henri, Ffairfach and Talley Federation