Welcome to Cwrt Henri, Ffairfach and Talley Federation of Schools

	
		
	
	
	

Croeso i Ysgolion Ffederasiwn Cwrt Henri, Ffairfach a Talyllychau

‘Anelwn am Ffederasiwn lle mae pob plentyn yn bwysig a lle hyrwyddir safonau trwy profiadau sy’n herio ac yn ysbrydoli. Mae’r ffocws ar hyrwyddo unigolion iach hyderus ac annibynnol sy’n cymryd perchnogaeth o’u dysgu ac yn ymfalchio yn eu llwyddiannau gan sichrau dinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd.

Ein nod fel Ffederasiwn yw datblygu cymuned fach, glos Cymreig ei naws o fewn pob ysgol unigol yn ogystal a ymestyn profiadau pob disgybl drwy fod yn rhan weithredol o dim ehangach y Ffederasiwn.’

Cliciwch ar y lluniau isod i gael mynediad i wefannau cymdeithasol yr ysgolion unigol: