Staff

Sian Davies – Pennaeth /Head teacher

Lisa Williams – Pennaeth Cynorthwyol Cwrt Henri / Assistant Headteacher

Alison Morgan – Pennaeth Cynorthwyol Ffairfach / Assistant Headteacher

Alana Walker – Pennaeth Cynorthwyol Talyllychau / Assistant Headteacher

Bronwen Walters – Cydlynydd Anghenion dysgu ychwanegol y Ffederasiwn

Additional Learning Needs Co-ordinator

Cwrt Henri

Lisa Williams – Athrawes dosbarth Tywi /Class teacher

Dylan Davies – Athro dosbarth Cothi / Class teacher

Nerys Davies – Cynorthwydd / Learning support assistant

Claire Thomas – Cynorthwydd / Learning support assistant

Gwen Jones – Cynorthwydd / Learning support assistant

Susan Childs – Swyddog Gweinyddol /Admin assistant

Geraint Williams – Gofalwr /Caretaker

Sonja Sandberg – Cogyddes / Cook

Ffairfach

Alison Morgan – Athrawes Cyfnod Sylfaen Meithrin, Derbyn a Bl 1 / Nursery, Reception & Yr 1 teacher

Carys Davies a Keighley Jones – Athrawes blwyddyn 2 a 3 / Year 2 & 3 teacher

Anwen O’Hara – Athrawon blwyddyn 4 a 5 / Year 4 & 5 teachers

Ffion Jones – Athrawes blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6 teacher

Emma Rees – Cynorthwydd dosbarth / Learning support assistant

Allison James – Cynorthwydd dosbarth / Learning support assistant

Linda Lewis – Cynorthwydd / Learning support assistant

Elin Morse – Cynorthwydd / Learning support assistant

Ela Lois Strudwick – Cynorthwydd / Learning support assistant

Lowri Revitt – Cynorthwydd / Learning support assistant

Gwen Jones – Cynorthwydd / Learning support assistant

Yvonne Jones – Swyddog Gweinyddol / admin assistant

Delyth Beynon – Gofalwraig a chogyddes / Caretaker and cook

Sharon Moses – Gofalwraig a cynorthwydd gegin / Caretaker and kitchen assistant

Suzanne Bradshaw – Cynorthwydd gegin / kitchen assistant

Tanya Jenkins – Clwb ar ôl ysgol /After school club

Donna Davies – Clwb ar ôl ysgol / After school club

Talyllychau

Alana Walker – Athrawes Meithrin – Blwyddyn 2 / Class Teacher

Sara James – Athrawes Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4 Teacher

Nick Gale – Athro Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6 Teacher

Diana Roberts – Cynorthwydd / learning support assistant

Lynda Davies – Cynorthwydd / learning support assistant

Catrin Priday – Cynorthwydd / learning support assistant

Yvonne Jones – Swyddog Gweinyddol / Admin assistant

Sian Lewis – Cogyddes / Cook

Susan Aston – Goruchwylydd amser cinio / Lunchtime supervisor

Joan Walsh – Goruchwylydd amser cinio / Lunchtime supervisor